Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 27
Image Size
204 KB
Resolution
900×675
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
919 (28 today)
Favourites
23 (who?)
Comments
2
Downloads
5
×
Seal diary 27 01 2014 by Alzheimer13 Seal diary 27 01 2014 by Alzheimer13
Sẽ có một ngày điều này xảy ra.
Ai bảo cái hướng dẫn ghi cách dòng xuống hàng đúng chỗ quá.
:iconhinajin:
HinaJin Featured By Owner Jun 13, 2014
Cái này em bị rồi =]]]]]]]]]]]] Chết cười =]]]]
Reply
:icontsumari-san:
Tsumari-san Featured By Owner Jan 28, 2014
Cái này cũng có lần xíu nữa thì dính :D (Big Grin) 
Reply
Add a Comment: