Shop Mobile More Submit  Join Login
Short comic 186 - Said no mother ever by Alzheimer13 Short comic 186 - Said no mother ever by Alzheimer13
:iconochaha:
ochaha Featured By Owner Dec 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
Khổ thân con nhà người ta *xin phép cười vào mẹt nó một cái* Óa há há há há há há há =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Reply
:iconnaminki:
Naminki Featured By Owner Nov 25, 2013  Student Digital Artist
Vàng Vàng nói quá chuẩn XD~ "con nhà người ta" lúc nào cũng giỏi hơn mình thì cho nó làm việc khó XD~ mình bất tài thì làm việc nhẹ cho phù hợp với năng lực :"> sống đơn giản cho đời thanh thản :iconmingplz:
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
November 25, 2013
Image Size
211 KB
Resolution
1000×588
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,042
Favourites
20 (who?)
Comments
2
Downloads
3
×