Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
October 8, 2013
Image Size
208 KB
Resolution
400×401
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
984
Favourites
37 (who?)
Comments
9
Downloads
8
×
Short comic - Lotus by Alzheimer13 Short comic - Lotus by Alzheimer13
Hoa sen (lotus) ~ Vẽ hơi bị sai.... nhìn hột sen thòi ra màu nâu giống đậu phộng.
Add a Comment:
 
:iconmony-95:
Mony-95 Featured By Owner Oct 9, 2013  Student Traditional Artist
cái con gì bên trên vậy bạn?? >DDD nhìn như cái bánh gì ấy >DDDD dễ thương quá đi mất >.<
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Oct 11, 2013
con hải cẩu :"P
Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Featured By Owner Oct 11, 2013  Student Traditional Artist
>DDDD cái ava của bạn cũng vậy phải không? hải cẩu >D
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Oct 12, 2013
yeah~
Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Traditional Artist
con hải cẩu đen dễ thương quá >DDD
Reply
:iconochaha:
ochaha Featured By Owner Oct 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
Vàng Vàng....... tượng trưng cho VIệt Nam đó bạn xD~
Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Featured By Owner Oct 11, 2013  Student Traditional Artist
>DD ố golden >DDD
Reply
:iconaki89:
aki89 Featured By Owner Oct 9, 2013
Dễ thương quá muốn cắn vào hai má
Reply
:iconnatassa678:
Natassa678 Featured By Owner Oct 9, 2013  Student Traditional Artist
so cute! Emoji04 
Reply
Add a Comment: