Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
October 9, 2013
Image Size
429 KB
Resolution
600×902
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
428
Favourites
28 (who?)
Comments
5
Downloads
2
×
Short comic cover by Alzheimer13 Short comic cover by Alzheimer13
XD
Add a Comment:
 
:iconochaha:
ochaha Oct 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
Bán đi bán đi, em muốn mua OTL
Reply
:iconfoxkid1302:
FoxKid1302 Oct 10, 2013  Hobbyist General Artist
Bán là mua liền. Bi nhiu cũng mua ^^
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Oct 9, 2013  Student Digital Artist
em đùa tí nha, chị có định in ra bán k vậy? = )))))
Reply
:iconkasumivy:
kasumivy Oct 9, 2013  Hobbyist General Artist
cái này mà có thật là e mua liền đó c ! xD
Reply
Add a Comment: