Shop Mobile More Submit  Join Login
Short comic cover by Alzheimer13 Short comic cover by Alzheimer13
XD
Add a Comment:
 
:iconochaha:
ochaha Featured By Owner Oct 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
Bán đi bán đi, em muốn mua OTL
Reply
:iconfoxkids1302:
FoxKids1302 Featured By Owner Oct 10, 2013  Hobbyist General Artist
Bán là mua liền. Bi nhiu cũng mua ^^
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Featured By Owner Oct 9, 2013  Student Digital Artist
em đùa tí nha, chị có định in ra bán k vậy? = )))))
Reply
:iconkasumivy:
kasumivy Featured By Owner Oct 9, 2013  Hobbyist General Artist
cái này mà có thật là e mua liền đó c ! xD
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Oct 9, 2013  Hobbyist Artist
:")))
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
October 9, 2013
Image Size
429 KB
Resolution
600×902
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
711
Favourites
26 (who?)
Comments
5
Downloads
3
×