Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×

More from deviantARTDetails

Submitted on
October 11, 2012
Image Size
184 KB
Resolution
990×700
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,192
Favourites
22 (who?)
Comments
13
Downloads
15

Camera Data

×
Short comic human ver - vol 68 page 10 - END by Alzheimer13 Short comic human ver - vol 68 page 10 - END by Alzheimer13
Truyện số 68

trang 10

truyện ngắn số 68 (bản chibi): [link]


Dựa trên kết quả vote của cuối tháng trước th́ truyện số 68 được nhiều vote nhất nên ḿnh quyết định chuyển thể vol này qua dạng human version :"D

Hồi năy mới sửa xong cây hút hero nên lấy nó để vẽ trang này luôn~
Add a Comment:
 
:iconphuongsungmin:
em có thể share short comic human ver này lên fb của em được ko chị?
nó cutoe quá ;v;
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Jul 22, 2014
ok em ~ nhớ để credit~
Reply
:iconphuongsungmin:
PhuongSungmin Featured By Owner Jul 25, 2014
cám ơn chị ạ XD
Reply
:iconguynh-mei:
Guynh-Mei Featured By Owner Oct 22, 2013
Nhìn anh Lib te tua nhất hội.....
Reply
:iconsinhnhi678:
SinhNhi678 Featured By Owner Nov 15, 2012
Thật tiếc là tiểu Đinh Đinh Đan Đan ko có mặt trong cái này :">
Khi nào ss vẽ cái SC có tiểu Đinh Đan đi....
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Nov 15, 2012
cái đó tuỳ vào lượt vote của mọi ng thui hà
Reply
:iconsinhnhi678:
SinhNhi678 Featured By Owner Nov 15, 2012
Vậy lúc nào lượt vote, nhớ ới Ka với nhóe :D
À mà vote ở đâu?? trên DA hay FB? Nếu là FB thì Ka chịu =v=||| FB của ss full friedns oài nên Ka cũng chịu... chắc nhờ nếu mà có vote thì bảo con bạn vote :)))
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Nov 15, 2012
vote trên FB áh~ mà qua đợt rùi :">
Reply
:iconsinhnhi678:
SinhNhi678 Featured By Owner Nov 15, 2012
Chán quá :(
Thui để lần khác á
Reply
:iconnaraeragon:
NaraEragon Featured By Owner Oct 12, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Hô hô hô! XD
Nh́n cười đau bụng quá!!!!
Reply
Add a Comment: