Shop Mobile More Submit  Join Login
Trung Thu - Mid Autumn festival by Alzheimer13 Trung Thu - Mid Autumn festival by Alzheimer13
xD
Add a Comment:
 
:iconchunglien:
ChungLien Featured By Owner Mar 19, 2015  Hobbyist General Artist
Em không nhớ là đã nghe 'truyền thuyết' này...
Reply
:iconfoxkids1302:
FoxKids1302 Featured By Owner Sep 23, 2012  Hobbyist General Artist
Xem cái chú thích trên FB mới ồ ra "bây giờ th́ em đă hiểu" XD
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Sep 24, 2012  Hobbyist Artist
:))))
Reply
:iconnaminki:
Naminki Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Digital Artist
cho em link cái chú thích ._. em chưa hiểu ._.

Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Oct 24, 2013  Hobbyist Artist
đâu có gì đâu ~ cho dzui thôi hà~
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 23, 2012
Image Size
284 KB
Resolution
600×930
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,289
Favourites
23 (who?)
Comments
5
Downloads
47
×