Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconhomestuckcasts123:
homestuckcasts123 Featured By Owner Feb 27, 2015  New member
I love the coesplays i was wandering do you have a youtube account? If yes can i scrib you :3
Reply
:iconalanarusshell:
AlanaRusshell Featured By Owner Feb 2, 2015  Student Traditional Artist
Chị Thanh ơi, em lấy vàng vàng làm phim hoạt hình k biết chị cho không ạ? em vẫn để truyện của chị, em định làm one-shot chuyển thành phim hoạt hình ngắn cỡ vài giây vậy á
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Feb 3, 2015
quan trọng em làm nó vì mục đích gì thôi :D 
Reply
:iconalanarusshell:
AlanaRusshell Featured By Owner Feb 3, 2015  Student Traditional Artist
làm cho vui ạ :3 tập tành tí, mà em mới mò mẫm nên làm hơi dở, thấy truyện chị đơn giản lại hay nhân vật dễ vẽ nên em lấy ra nghiên cứu luôn :)), nếu em làm xong sẽ gửi link cho chị xem thủ ạ.
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Feb 3, 2015
nhớ send chị xem nhé
Reply
:iconhasukiu:
HasuKiu Featured By Owner Sep 30, 2014  Student Interface Designer
Nhận em làm đồ đệ đi chị ơi
Reply
:iconblackmoon1211:
blackmoon1211 Featured By Owner Apr 19, 2014  Student General Artist
I really love your art!!! and your designs... oh my!!!!
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Apr 25, 2014
thank you so much
Reply
:iconjhia-ppink:
JHia-pPink Featured By Owner Feb 28, 2014  Hobbyist General Artist
You are amazing!!! If only you're selling these stuffs you do in a store near our house, I swear you'll see me everyday! asdfgjkl;fg!!!!
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Feb 28, 2014
thank you so much~ I'm happy to hear that!
Reply
:iconryooken:
Ryooken Featured By Owner Nov 24, 2012
á idol của iem <3 cứ ngỡ là ai hóa ra là sis
hâm mộ ss từ bên phan thị tới h :X
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Nov 25, 2012
oh! Cảm ơn em ;_;b
Reply
:iconryooken:
Ryooken Featured By Owner Nov 24, 2012
= = sr sis cái emotion ko giống yahoo
Reply
:iconphunglk:
phunglk Featured By Owner Oct 6, 2012
gần đy mới biết đến sis trn fb, quyết tm follow sis trn đy lun, e rất thch cc tc phẩm của sis, rất c c tnh ạ~ :D
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Oct 6, 2012
Cảm ơn em rất nhiều
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jul 11, 2012
Hnh như em yu người mất rồi :iconamgtouchplz:
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Jul 12, 2012
Ni r l yu người no nhe =))
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jul 12, 2012
em u sis:iconsexylazeplz:
Reply
:iconalzheimer13:
Alzheimer13 Featured By Owner Jul 13, 2012
=)))))))))))))) okay okay~ cảm ơn em rất nhiều!!!
Reply
:iconmimartmagda:
mimartmagda Featured By Owner Mar 29, 2012  Hobbyist
Wonderful arts!!!
Reply
Add a Comment: